Blog

قیمت نرده آلومینیومی

قیمت نرده آلومینیومی قیمت نرده آلومینیومی

از آنجا که نرده آلومینیومی از تنوع رنگ و طرح زیادی برخوردار است تعیین قیمت نرده آلومینیومی بدون اندازه برداری درست از محل نصب نرده و مشخص شدن مقدار متریال مورد نیاز برای ساخت نرده و تفاوت کیفیت مدل های نرده آلومینیومی بدون انجام کارشناسی دقیق امکان محاسبه درست و اصولی برای قیمت نرده آلومینیوم وجود ندارد. در مجموعه قیمت نرده آلومینیومی بر مبنای متر طول و تعداد پایه های اصلی (استارت) برآورد می شود البته فاکتور های دیگری مانند ارتفاع تمام شده نرده از کف پله یا بالکن به همراه تعداد و نحوه چیدمان گارد های محافظ نرده در قیمت موثر است.